Zgodovina


Podjetje SIAPRO d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993 pod imenom J Inženiring. Prvotna dejavnost je bila projektiranje in izgradnja malih hidroelektrarn, kar ponujamo še danes.

Glede na specifična znanja in izkušnje kadra smo kasneje ponudbo razširili
na celotno področje livarstva, jeklarstva in površinske obdelave kovin. Leta 2007 se je podjetje preimenovalo v Siapro d.o.o.

Danes je Siapro mednarodno prepoznavno podjetje na področju inženiringa in zagotavljanja inovativnih rešitev na področju livarstva, jeklarstva, površinske obdelave kovin, posodobitev opreme in proizvodnega vzdrževanja.